wynajem odzieży roboczej +48 59 834 32 46

Zawartość apteczki jest ściśle powiązana z charakterem firmy. Czy w Polsce istnieją regulacje BHP w sprawie apteczek pierwszej pomocy i czemu korzysta się w tej materii z niemieckich wskazówek? O tych i innych szczegółach związanych z apteczkami pierwszej pomocy opowiemy poniżej.

Apteczka pierwszej pomocy – obowiązkowa w każdym zakładzie pracy

Prawo nakłada na każdego pracodawcę obowiązek zaopatrywania apteczki pierwszej pomocy dla każdego oddziału firmy. Ich ilość należy dopasować jednak do potrzeb danego przedsiębiorstwa. By dobrze ją oszacować, można wziąć pod uwagę opinię lekarza oraz kilka czynników, spośród których najważniejsze to:

• ilość pracowników,

• powierzchnia zakładu pracy,

• odległość stanowisk pracy od planowanego miejsca usytuowania apteczki,

• nasilenie i rodzaj występujących w zakładzie zagrożeń,

 

Przepisy nie przekazują jednak sztywnych wytycznych na temat tych parametrów. Wszystko należy ocenić według własnego uznania oraz potrzeb wynikających z prowadzonej działalności i jej specyfiki. BHP nie reguluje tej kwestii odpowiednimi zapisami prawnymi. Odwołuje się do metod postępowania, które wynikają z praktyki w danej branży, do życiowego doświadczenia oraz wiedzy i logiki.  

 

Apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie niefarmakologiczne

Apteczka pierwszej pomocy powinna zawierać w sobie nie tylko leki i środki farmakologiczne – w wielu przypadkach to właśnie opatrunki będą najważniejszymi elementami wyposażenia. Wśród tego typu produktów najważniejsze będą:

• opaski uciskowe

• plastry z opatrunkiem i bez niego, 

• jałowa gaza i bandaże,

• jednorazowe rękawiczki

• maski i ustniki do resuscytacji, 

• nożyczki, 

• zapas maseczek – zwłaszcza w ostatnim czasie mogą się one przydać.

 

Zależnie od rodzaju działalności warto w apteczce zawrzeć też np. krople do oczu, sól fizjologiczną, opatrunki hydrożelowe czy koc termiczny. Każda maseczka powinna zawierać też instrukcję udzielania pierwszej pomocy, może być wzbogacona o informacje na temat korzystania z elementów, które są w niej zawarte. 

 

Apteczka pierwszej pomocy – co powinna zawierać?

Apteczka pierwszej pomocy – co w niej jest, zależy od jej przeznaczenia. Prawo tego nie reguluje, każdy pracodawca powinien dobrać jej zawartość do profilu działalności przedsiębiorstwa. Na przykład apteczka pierwszej pomocy do biura powinna zawierać na pewno leki przeciwbólowe, np. te z ibuprofenem lub paracetamolem. Warto wzbogacić ją o krople do oczu, które przydadzą się przy długotrwałej pracy przed ekranem. Po trudnych negocjacjach z klientami mogą przydać się też środki uspokajające. 

 

Apteczka przemysłowa – co to takiego?

Wspomnieliśmy już, że polskie normy prawne nie regulują parametrów dotyczących apteczek. Podobnie jest w wielu krajach europejskich – podobnie jak one, Polska korzysta z norm niemieckich. Apteczka przemysłowa oznacza zatem apteczkę, która jest zgodna lub wzorowana na tej, opisanej przez niemiecką normę przemysłową DIN 13157. DIN to skrót nazwy Deutsches Institut für Normung – niemieckiej instytucji zajmującej się normami. Apteczki na polskim rynku oznaczone jako DIN mają być zgodne z wydanymi przez instytut normami, w rzeczywistości jednak nie zawsze takie są. Warto na to uważać kupując gotową apteczkę z wyposażeniem.

 

Apteczka pierwszej pomocy i jej zastosowanie na co dzień

Apteczka pierwszej pomocy oczywiście po pierwsze jest przeznaczona do pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. Warto jednak w jej pobliżu umieszczać inne przydatne przedmioty czy elementy wyposażenia. Pozwoli to wszystkim pracownikom pamiętać o lokalizacji apteczki w siedzibie firmy, a wszystkie znajdujące się w jej okolicy rzeczy będą ławo dostępne. Może to dotyczyć np. niewielkich, często gubionych przyborów biurowych czy zapasu płynów do dezynfekcji – szczególnie potrzebnego w ostatnim czasie. Należy jednak pamiętać, że apteczka nie może być zapełniona przedmiotami, które do niej nie należą. Utrudni to znalezienie w niej potrzebnych produktów. Osoba odpowiedzialna za apteczkę powinna doglądać też dat ważności produktów – jeśli terminy te miną, określone leki oraz środki opatrunkowe powinny być wymienione, by nie stanowić zagrożenia dla pracowników. 

 

Podsumowanie

Apteczki pierwszej pomocy powinny być dopasowane do potrzeb danej firmy. Należy zawsze dbać, by leki i przybory opatrunkowe pozostawały przydatne do użycia. Apteczka może też pełnić funkcję punktu orientacyjnego – może to jeszcze lepiej zabezpieczyć pracowników, którzy zawsze będą wiedzieli, gdzie szukać środków pomocy w razie problemów ze zdrowiem.